Publikacje

 

Specjalizujemy się w kluczowych dla bezpieczeństwa i porządku publicznego obszarach badań, tj.: terroryzm, cyberterroryzm, przestępczość zorganizowana, bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo obywateli, bezpieczeństwo telekomunikacyjne, funkcjonowanie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, kryminologia, kryminalistyka, business intelligence oraz open source intelligence.


Przestępczość w XXI wieku - zapobieganie i zwalczanie - Problemy prawno-kryminologiczne

Emil W. Pływaczewski, Wojciech Filipkowski, Zbigniew Rau
pobierz plik

Przestępczość w XXI wieku - zapobieganie i zwalczanie - Problemy technologiczno-informatyczne

Emil W. Pływaczewski, Wojciech Filipkowski, Zbigniew Rau
pobierz plik

Nowoczesne systemy łączności i transmisji danych na rzecz bezpieczeństwa. Szanse i zagrożenia

Zbigniew Rau, Andrzej R. Pach, Michał Wągrowski
pobierz plik

Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych. Przeciwdziałanie korupcji i praniu pieniędzy

Jasiński Wiesław
pobierz plik

Biały wywiad. Otwarte źródła informacji - wokół teorii i praktyki

Wojciech Filipkowski, Wiesław Mądrzejowski
pobierz plik

Przestępczość zorganizowana

prof. dr hab. Emil Pływaczewski
pobierz plik

Analiza kryminalna. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe

Piotr Chlebowicz, Wojciech Filipkowski
pobierz plik

Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu

Lech Paprzycki, Zbigniew Rau
pobierz plik

Partnerzy

GŁÓWNA O INSTYTUCIE LABORATORIA I PRACOWNIE EIBW PUBLIKACJE PARTNERZY KONTAKT

Projekt i wykonanie - Virtual Services | © Copyright 2011 EIBW sp. z o. o. | Test zgodności W3C: HTML | Powered by: SkyCMS