Zespół

 

W skład instytutu wchodzą przedstawiciele zajmujący się szeroko rozumianym bezpieczeństwem wewnętrznym. Tworzymy powiązanie będące efektywnym połączeniem uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, organizacji z sektora NGO, instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorców . Nasza działalność ma na  celu prowadzenia badań na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego, a także budowanie i promowanie  gospodarki opartej na wiedzy. Wspólnie tworzymy platformę współpracy i wymiany informacji pomiędzy przedstawicielami sektora publicznego i prywatnego, wymieniamy  się  wiedzą i doświadczeniem, a także wspieramy  i  integrujemy nasze wspólne gospodarcze cele.

Partnerzy

GŁÓWNA O INSTYTUCIE LABORATORIA I PRACOWNIE EIBW PUBLIKACJE PARTNERZY KONTAKT

Projekt i wykonanie - Virtual Services | © Copyright 2011 EIBW sp. z o. o. | Test zgodności W3C: HTML | Powered by: SkyCMS