Historia

 

13 lutego 2014 roku została podpisana deklaracja powołująca do życia Europejski Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego (EIBW), który ma swoją siedzibę w Gdańskim Parku Naukowo Technologicznym im. Profesora Hilarego Koprowskiego.

 

EIBW został powołany w formie otwartego Klastra, który zrzesza przede wszystkim podmioty gospodarcze zainteresowane rozwojem technologii w obszarze bezpieczeństwo, ale także instytucje badawcze, instytuty, podmioty sektora publicznego oraz instytucje otoczenia biznesu.

 

Koordynatorem Klastra jest spółka EIBW, która od początku swojej działalności aktywnie angażuje się w działalność B+R mając doświadczenie w realizacji wielu projektów badawczych i wdrożeniowych.

Partnerzy

GŁÓWNA O INSTYTUCIE LABORATORIA I PRACOWNIE EIBW PUBLIKACJE PARTNERZY KONTAKT

Projekt i wykonanie - Virtual Services | © Copyright 2011 EIBW sp. z o. o. | Test zgodności W3C: HTML | Powered by: SkyCMS