Cele

 

Koncentrujemy się i specjalizujemy w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa i porządku publicznego. Kluczowe dla instytutu tematy to: terroryzm, cyberterroryzm, przestępczość zorganizowana, bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo obywateli, bezpieczeństwo telekomunikacyjne, funkcjonowanie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, kryminologia, kryminalistyka, business intelligence oraz open source intelligence.

 

Nasze działania nakierowane są głównie na wspomaganie nowoczesnymi technologiami organów ścigania, głównie policji i Straży Granicznej oraz wymiaru sprawiedliwości, jak i innych podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem i porządkiem wewnętrznym. Powyższe przedsięwzięcia mają na celu z jednej strony wsparcie efektywnego wykrywania i zwalczania przestępczości, z drugiej natomiast wspomaganie działań związanych z ochroną i zapobieganiem skutkom przestępstw.

 

Głównym celem działalności Instytutu jest stworzenie platformy współpracy i wymiany informacji pomiędzy przedstawicielami sektora publicznego i prywatnego, prowadzenie badań naukowych i rozwojowych oraz wspieranie wiedzą ekspercką przedstawicieli tego sektora.

Partnerzy

GŁÓWNA O INSTYTUCIE LABORATORIA I PRACOWNIE EIBW PUBLIKACJE PARTNERZY KONTAKT

Projekt i wykonanie - Virtual Services | © Copyright 2011 EIBW sp. z o. o. | Test zgodności W3C: HTML | Powered by: SkyCMS