O instytucie

 

Europejski Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego stanowi efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, organizacji z sektora NGO, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorców – w celu prowadzenia badań na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego, a także budowania i promowania gospodarki opartej na wiedzy.

 

Europejski Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego to katalizator współpracy dla ośrodków naukowo-badawczych oraz biznesu.

 

Opieramy swe działania na założeniu, wedle którego gospodarka winna wykorzystywać w sposób maksymalny innowacyjność opartą na szeroko zakrojonych badaniach naukowych - zwłaszcza we wschodzących dziedzinach nauki.

 

W ramach współpracy z jednostkami państwowymi działającymi na rzecz poprawy bezpieczeństwa, uczelniami wyższymi oraz przedsiębiorcami tworzymy płaszczyznę dla powstawania oraz wdrażania także produktów podwójnego zastosowania.

Partnerzy

GŁÓWNA O INSTYTUCIE LABORATORIA I PRACOWNIE EIBW PUBLIKACJE PARTNERZY KONTAKT

Projekt i wykonanie - Virtual Services | © Copyright 2011 EIBW sp. z o. o. | Test zgodności W3C: HTML | Powered by: SkyCMS