Aktualnosci
Dzień Informacyjny i Konferencja

Dzień Informacyjny i Konferencja "Badania i Innowacje w obszarze bezpieczeństwa"

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej we współpracy z Polską Platformą Bezpieczeństwa Wewnętrznego organizują Dzień Informacyjny oraz Konferencję Badania i Innowacje w obszarze bezpieczeństwa – wymiana międzynarodowych doświadczeń” .

 

Konferencja odbędzie się w dniach 10-12 maja 2016 r., w Centrum Konferencyjnym Stadionu Narodowego w Warszawie.

 

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji jest Dzień Informacyjny w obszarze „Bezpieczne społeczeństwa” PR Horyzont 2020, który odbędzie się w dniu 10 maja 2016 roku, z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej i Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (Research Executive Agency, REA).

 

Tegoroczna międzynarodowa konferencja jest zorientowana na identyfikację i wypracowanie optymalnych sposobów współpracy pomiędzy przedstawicielami nauki, przedsiębiorcami oraz służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, w ramach prac badawczo-rozwojowych. Konferencja stanowić będzie idealną okazję do nawiązania kontaktów i budowania europejskich konsorcjów, które w 2016 i 2017 roku będą ubiegać się o granty w ramach Programu Horyzont 2020, którego łączny budżet wynosi 80 miliardów euro. Warto podkreślić, iż jest to pierwsze tej skali, po Security Research Conference 2011, międzynarodowe wydarzenie w Polsce poświęcone tematyce prac B+R w obszarze bezpieczeństwa.

 

Szczegółowy program wydarzenia znajdą Państwo tutaj.

 

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele Rządu RP oraz administracji państwowej, polskich i europejskich służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, sędziowie i prokuratorzy, przedstawiciele publicznych i niepublicznych uczelni wyższych, jednostek badawczo–rozwojowych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy.

 

Na konferencję można zarejestrować się do dnia 29 kwietnia 2016 roku poprzez formularz: http://ppbw.pl/pl/zarejestruj-sie

Zarejestrowanie się nie jest jednoznaczne z udziałem, wymagane jest potwierdzenie udziału przez Organizatora.

 

Językiem konferencji jest język polski i angielski. Organizator zapewnia tłumaczenie symultaniczne.

 

Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie konferencji: http://ppbw.pl/pl/konferencja2016Partnerzy

GŁÓWNA O INSTYTUCIE LABORATORIA I PRACOWNIE EIBW PUBLIKACJE PARTNERZY KONTAKT

Projekt i wykonanie - Virtual Services | © Copyright 2011 EIBW sp. z o. o. | Test zgodności W3C: HTML | Powered by: SkyCMS