Współpraca naukowa

 

W związku z prowadzonymi pracami badawczo – rozwojowymi, serdecznie zapraszamy do współpracy, która przyczyni się do naukowego, technologicznego, gospodarczego oraz społecznego rozwoju. Pragniemy stworzyć innowacyjną, interdyscyplinarną oraz mającą szeroki zasięg sieć badawczą w dziedzinach:

 

 • terroryzm,
 • cyberprzestępczość,
 • przestępczość zorganizowana,
 • bezpieczeństwo państwa,
 • bezpieczeństwo obywateli,
 • bezpieczeństwo telekomunikacyjne,
 • funkcjonowanie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości,
 • kryminologia,
 • kryminalistyka,
 • business intelligence, competitive intelligence,
 • open source intelligence.

 

Wszystkie instytucje naukowe zainteresowane współpracą prosimy o kontakt.

Partnerzy

GŁÓWNA O INSTYTUCIE LABORATORIA I PRACOWNIE EIBW PUBLIKACJE PARTNERZY KONTAKT

Projekt i wykonanie - Virtual Services | © Copyright 2011 EIBW sp. z o. o. | Test zgodności W3C: HTML | Powered by: SkyCMS