Doradztwo

 

Nasza ofertę kierujemy do instytucji państwowych, jednostek badawczo – rozwojowych, indywidualnych naukowców i wynalazców oraz przedsiębiorców. Skoncentrowana jest ona w szczególności na doradztwie w zakresie:

 • prawa

 • komercjalizacji technologii

 • zarządzania własnością intelektualną

 • wdrażania innowacyjnych projektów

 • analiz i badań opinii publicznej

 • oceny możliwości finansowania inwestycji ze środków zewnętrznych

 • pozyskiwania środków zewnętrznych na finansowanie przedsięwzięć z programów Unii Europejskiej i innych programów krajowych i zagranicznych

 • przygotowywania biznes planów, studiów wykonalności i audytów finansowych

 • kojarzenia partnerów w ramach idei triple helix (nauka – samorząd – biznes)

 • przeprowadzania audytów instytucji

 • tworzenia strategii rozwoju organizacji

 • organizacji spotkań i konferencji

 • przygotowywania i organizacji wydawnictw

 • zarządzania projektami

Partnerzy

GŁÓWNA O INSTYTUCIE LABORATORIA I PRACOWNIE EIBW PUBLIKACJE PARTNERZY KONTAKT

Projekt i wykonanie - Virtual Services | © Copyright 2011 EIBW sp. z o. o. | Test zgodności W3C: HTML | Powered by: SkyCMS